Praca z mężczyznami

Mężczyźni znajdują się obecnie pod wpływem wielu stresujących czynników o różnej naturze. Jednocześnie brakuje im dobrych sposobów dbania o siebie oraz relacji opartych na partnerstwie i współpracy. Mogą pozyskać takie narzędzia oraz nauczyć się dbać o swoje relacje dzięki spotkaniom indywidualnym lub pracy w grupie rozwojowej czy poprzez udział w warsztatach Czuły Wojownik (więcej: czulywojownik.pl).

Mężczyźni rzadziej niż kobiety korzystają z psychoterapii i innych form wsparcia, a wśród osób wykonujących ten zawód przeważają kobiety. Nie oznacza to jednak, że nie doświadczamy trudności lub zawsze doskonale sobie z nimi radzimy, a raczej, że w mniejszym lub większym stopniu im zaprzeczamy.

Do niedawna kulturowy przekaz wymagał od chłopców i mężczyzn unikania doświadczania emocji, a ich przeżywanie uznawano za słabość. Emocjom przeciwstawiano racjonalność i intelekt. Kierowano się chybionym założeniem, że intelekt stanowi domenę mężczyzn, a emocje należy pozostawić kobietom. Tym samym dewaluowano kobiety, uznając je za „zbyt emocjonalne”. Tymczasem nasz dobrostan emocjonalny i fizyczny zależy od dobrego kontaktu z emocjami, które dopiero w połączeniu z intelektem dają – tak ważne dla mężczyzn – poczucie realnego sprawstwa i narzędzia do zdrowego funkcjonowania.

Potrzebujemy dobrych relacji tak samo jak kobiety. Samotni mężczyźni żyją krócej, częściej chorują i mają mniej satysfakcjonujące życie. Dlatego potrzebujemy wspólnoty i wsparcia innych mężczyzn, żeby móc dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami i radościami, dylematami i troskami.

Jako terapeuta zapraszam na spotkanie mężczyzn szukających doświadczenia, podczas którego można uczyć się rozpoznawać i wyrażać to, co się z nami dzieje. Dzięki odwadze odsłonięcia swojej wrażliwości będziesz mógł pogłębiać relacje z samym sobą. To zaś otworzy Ci dostęp do wewnętrznej siły, której będziesz mógł użyć, by lepiej dbać o jakość własnego życia.

Kontakt

Jakub Macewicz - Psychoterapia

Stanisława Bukowskiego 1b/4
15-066 Białystok

T: +48 501 265 440
E: gabinet@jakubmacewicz.pl
F: fb.com/czulywojownik

Numer konta bankowego

Niczeńka Jakub Macewicz
02 1140 2004 0000 3502 7822 3339

Dodatkowe informacje

Na wizytę można umawiać się telefonicznie. Ponieważ nie odbieram telefonu w czasie sesji, proszę o wiadomość tekstową w przypadku, gdy nie odbieram telefonu - oddzwonię. Sesje online prowadzę przez platformę Zoom. Wysyłam link do spotkania na chwilę przed sesją.